Tvätta bilen i en biltvätt

Du ”fultvättar” väl inte bilen på gatan? Helgen den 22-23 april är det dags för stora biltvättarhelgen för att uppmärksamma vilken miljögärning det är att tvätta bilen i en biltvätt.

När du tvättar bilen lossnar flera miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen såsom olja, kadmium, bly och nickel. Dessa ämnen är skadliga både för människa och miljö. Därför är det viktigt att smutsvattnet från bilen tas om hand på rätt sätt, så dessa ämnen inte kommer ut i naturen.

Tvättar du bilen direkt på gatan (så kallad ”fultvätt”) rinner smutsvattnet, via dagvattenbrunnar, orenat ut i våra vattendrag och påverkar miljön negativt.

Men tvättar du i en biltvätt eller gör-det-själv-hall kan smutsvattnet och alla oönskade ämnen tas omhand i speciella reningssystem som separerar tungmetallerna och oljan från vattnet. Vattnet förs sedan tillbaka till avloppsreningsverken, där det renas innan det släpps ut igen.

Enligt vår branschorganisation Svenskt Vatten genomförs varje år närmare 30 miljoner biltvättar i Sverige. Dessa tvättar ger bland annat upphov till utsläpp av 1 800 kg krom och nickel samt 41 kg kadmium. Av dessa 30 miljoner biltvättar beräknar Svenskt Vatten att cirka 20 miljoner sker direkt på gatan.

Det är lätt att göra rätt, sväng förbi en biltvätt!

Här kan du läsa mer om biltvättarhelgen.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier