Tillståndsansökan inlämnad för Österåker- och Vaxholmanslutning

Käppalaförbundet har lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen inom ramen för projektet att ansluta Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet.

I den tillståndsansökan som Käppalaförbundet inlämnade till Mark- och miljödomstolen i april söker förbundet tillstånd enligt kapitel 9 och 11 i miljöbalken för de nya avloppsledningarna, tunneln och övriga delar i systemet samt de åtgärder som krävs för att anlägga det.

I tillståndsansökan ingår även en miljökonsekvensbeskrivning, som ger en helhetssyn på den miljöpåverkan som den planerade verksamheten kan medföra samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan.

Klicka på länken för att läsa mer om projektet.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier