Sprängningsarbetena avslutade

Sprängningsarbetena i samband med bygget av en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening är nu avslutade. Nu tar byggfasen vid.

Den 26 juni avfyrades den sista sprängsalvan i de pågående byggprojekten. Sprängningsarbetet har pågått sedan februari 2016. Totalt har cirka 30 000 kubikmeter berg sprängts bort och transporterats iväg från verket.

Nu vidtar byggfasen. Den är planerad att pågå till oktober 2018 och innefattar bland annat installation och montering av maskiner, el och styrsystem samt återställning av mark. Entreprenören som har ansvarat för sprängningsarbetet, NCC Construction AB, kommer även att ansvara för byggfasen.

Den nya rötkammaren och anläggningen för en högflödesreningen förväntas att kunna tas i drift någon gång under första halvåret 2019.

Klicka på länken för att läsa mer om projekten. 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier