Slamsugning i Långängsstrands pumpstation

Slamsugningen i Långängsstrands pumpstation har förlängts och kommer att fortsätta på måndag den 24 april och tisdag den 25 april mellan klockan 07.00 och 16.00

Fredagen den 21 april kommer slamsugning att pågå i Långängsstrands pumpstation mellan klockan 07.00 och 15.00. Arbetet kan ge upphov till viss lukt.

På fredag, den 21 april, kommer vår entreprenör som renoverar pumpstationen i Långängsstrand att slamsuga pumpstationens kanal. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 15.00. Under arbetets gång finns det risk att lukt uppstår.

Slamsugningen har förlängts och kommer att fortsätta även på måndagen den 24 april mellan klockan 07.00 och 16.00. Vi beklagar förseningen som beror på att läckage har upptäckts i kanalen.

Slamsugningen av kanalen underlättar fortsatt betongarbete eftersom kanalen blir torrlagd. 

Klicka på länken för att läsa mer om renoveringsarbetet av vår anläggning i Långängsstrand.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier