Risk för luktstörning

Den 15 juni kommer elarbeten att genomföras i förbundets barkfilter i Rinkebyskogen. Arbetet kommer att pågå hela dagen och det finns risk för att luktstörning uppstår, bland annat vid Långängsstrands pumpstation.

Torsdagen den 15 juni ska inkommande anslutningar till vårt barkfilter i Rinkebyskogen bytas ut. Arbetet måste utföras i ett spänningslöst tillstånd vilket innebär att hela fläktstationen till barkfiltret måste stängas av medan arbetet pågår. När fläkten stängs av minskar undertrycket i vår avloppstunnel och det finns då risk för att luktstörning uppstår, bland annat vid Långängsstrands pumpstation.

Arbetet beräknas att starta klockan 07.00 och avslutas klockan 16.00 den 15 juni. Vi beklagar eventuella störningar.

Vad är ett barkfilter?

Barkfiltret i Rinkebyskogen är en luktreduktionsanläggning som ska se till att luften som kommer från vår avloppstunnel inte orsakar olägenheter för närboende. Luktreduktionen bygger på naturliga processer där mikroorganismer i barken bryter ner svavelväte och andra luftföroreningar till koldioxid, vatten och biomassa. Luften från tunneln blåses ut genom barkfiltret med hjälp av en fläkt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier