Risk för luktstörning i delar av Käppalaförbundets upptagningsområde

Onsdagen den 13 september ska en fläkt i Antuna pumpstation, Upplands Väsby, bytas ut. Medan utbytet pågår måste befintligt ventilationssystem vara avstängt och det finns risk för att luktstörning uppstår.

Ventilationssystemet i Antuna pumpstation ska uppgraderas, bland annat ska en fläkt ersättas med två nya fläktar för förbättrad driftoptimering och energieffektivisering.

Arbetet med att ersätta fläkten kommer att ske onsdagen den 13 september 2017. Medan fläkten byts ut måste ventilationssystemet i Antuna vara helt avstängt. Arbetet är planerat att pågå under åtta timmar, med start klockan 07.30 på morgonen. Tyvärr finns det risk för att luktstörning kan uppstå under arbetets gång, inte bara vid området runt Antuna utan även vid andra delar av Käppalaförbundets tunnelsystem i Upplands Väsby, Sigtuna och Sollentuna. Det finns även risk för luktstörning i Järfälla, vid Stäket.

Käppalaförbundet har informerat Länsstyrelsen om utbytet av fläkten.

Käppalaförbundet beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Klicka på länken för att läsa mer om renoveringsprojektet i Antuna.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier