Risk för luktstörning i Långängsstrand

Under cirka två veckors tid kommer renoveringsarbete att pågå i störtschacktet i Långängsstrands pumpstation. Arbetet kan ge upphov till lukt.

Renoveringsarbetet är planerat att starta den 9 maj och pågå i cirka två veckor. Under den tiden kommer störtschacktet att behöva vara torrlagt och inkommande vatten kommer temporärt att ledas om. Tyvärr finns det risk för att luktstörning kan uppstå under arbetets gång.

Klicka på länken för att läsa mer om projektet.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier