Pålningsarbete på Käppalaverket

Med start vecka 15 och cirka tre veckor framåt kommer pålning att ske på Käppalaverket. Arbetet är en del i det pågående bygget av en anläggning för högflödesrening.

Käppalaförbundet bygger en anläggning för högflödesrening nere i reningsverket. I anslutning till högflödesreningen bygger vår entreprenör en kemikaliebyggnad, ovan jord, som ska förse högflödesreningen med kemikalier som behövs i reningsprocessen.

Just nu pågår pålning av kemikaliebyggnaden. Det betyder att stora pålar ska slås ner i marken för att grundlägga byggnaden.

Pålningen kan ge upphov till visst ljud men ska hålla sig inom satta gränsvärden för buller. Arbetet kommer att ske inom ordinarie arbetstid, 07.00-19.00 på vardagar.

Arbetet beräknas att pågå i ungefär tre veckor.

Läs mer om vårt pågående byggprojekt på www.kappala.se/byggprojekt.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier