Pålningsarbete på Käppalaverket

Med start vecka 15 och cirka tre veckor framåt kommer pålning att ske på Käppalaverket. Arbetet är en del i det pågående bygget av en anläggning för högflödesrening.

Käppalaförbundet bygger en anläggning för högflödesrening nere i reningsverket. I anslutning till högflödesreningen bygger vår entreprenör en kemikaliebyggnad, ovan jord, som ska förse högflödesreningen med kemikalier som behövs i reningsprocessen.

Just nu pågår pålning av kemikaliebyggnaden. Det betyder att stora pålar ska slås ner i marken för att grundlägga byggnaden.

Pålningen kan ge upphov till visst ljud men ska hålla sig inom satta gränsvärden för buller. Arbetet kommer att ske inom ordinarie arbetstid, 07.00-19.00 på vardagar.

Arbetet beräknas att pågå i ungefär tre veckor.

Läs mer om vårt pågående byggprojekt på www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier