Käppalaförbundet söker ny VD

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från ungefär 650 000 människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001.

Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Vi är cirka 60 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.

Vi befinner oss i en stark expansionsfas och rekryterar nu en ny VD.

Arbetsuppgifter

Din uppgift som VD är att leda och utveckla Käppalaförbundets verksamhet. Du svarar för verksamheten inför Käppalaförbundets styrelse och fullmäktige och det är du tillsammans med dina medarbetare som omsätter de politiska besluten i förbundets verksamhet.

Vi söker dig som har förmågan att utveckla samarbetet med politiker och tjänstemän i medlemskommunerna och skapa ökad förståelse och tillit mellan medlemskommuner och förbund.

Käppalaförbundet befinner sig i en expansiv fas och det innebär hög prioritet på vidareutveckling och effektivisering av förbundets arbetssätt och processer. Du kommer också arbeta mycket med att utveckla och driva samarbeten med relevanta aktörer i branschen, näraliggande branscher samt med VA-sveriges forskningssamhälle.

Utbildning / Erfarenhet

Du har chefserfarenhet med påvisat framgångsrikt ledarskap, gärna inom en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av budget- och resultatansvar och du har förmågan att driva lednings- och utvecklingsarbete. Du har relevant akademisk examen och talar och skriver både svenska och engelska obehindrat.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom Käppalaförbundets verksamhetsområde och branscherfarenhet inom VA-området. Vi ser också gärna att du har intresse för miljö- och andra samhällsfrågor och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

Vi söker en ledare som har förmågan att motivera och engagera sina medarbetare och förse dem med både målsättningar och befogenheter för att utveckla verksamheten. Du är ett föredöme för andra och skapar delaktighet och en kreativ atmosfär. Du har väl utvecklad samarbetsförmåga och skapar goda förutsättningar för att ge personalen möjlighet att växa i sina arbetsuppgifter.

Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att målsättningar och förväntningar är klara för alla berörda parter. Du fokuserar på kvalitet och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv och du tänker strategiskt med ett brett och långsiktigt perspektiv.

Vi söker en VD som är utåtriktad och skapar kontakter, underhåller relationer och är bekväm med att företräda förbundet i olika sammanhang. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vår konsult på Poolia, Ingela Johansson, på telefonnummer 08-555 659 37. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se 

Välkommen med din ansökan, som du lämnar på www.poolia.se under "Sök jobb", senast den 29 oktober 2017.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund. Förbundets organisation är utformad på samma sätt som i en kommun. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige som bland annat utser förbundets styrelse. Styrelsen består av en politiker från varje medlemskommun. Det är styrelsen som utser VD, som tillsammans med övrig personal sköter den operativa driften av Käppalaverket och tillhörande tunnelsystem i hela upptagningsområdet.

Förbundets verksamhet styrs av en förbundsordning. Den reglerar förhållandet mellan förbundet och ägarna, det vill säga de elva medlemskommunerna.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier