Käppalaförbundet söker miljöingenjör med inriktning miljökemi

Vill du bli vår nya miljöingenjör? Vill du arbeta med en viktig miljöfråga som berör alla i samhället? Käppalaförbundet förstärker nu sin uppströmsenhet och söker dig som vill arbeta utåtriktat med många interna och externa kontaktytor och med särskild specialisering inom miljökemi där du arbetar i en expertroll med utredningar och tillståndsärenden.
 
Uppströmsenhetens uppdrag är att verka för renare inkommande avloppsvatten till Käppalaverket. För att nå vår vision om rent vatten och rena resurser och för att kunna fasa ut miljöfarliga ämnen arbetar vi riktat mot både betydande punktutsläpp och diffusa källor. Vi gör detta genom vägledning och i ständigt samarbete med anslutna kommuner och verksamheter inom vårt upptagningsområde, vilket blir en central uppgift i rollen som miljöingenjör.
 
Vi är också remissinstans gällande externa tillståndsfrågor och planärenden som kan påverka avloppsvattenkvalitet, reningsprocess, slamkvalitet, recipient eller yttre anläggning. I rollen ingår därför att handlägga remissärenden när miljöfarliga verksamheter söker tillstånd hos instanser som t ex Länsstyrelsen. Du genomför egna utredningar inom arbetsområdet, svarar på frågor från kommuner, anslutna verksamheter och andra aktörer och gör även bedömningar av kemikalier innan inköp.
Enheten tar även fram avgiftsgrundande underlag för att kunna beräkna de årsavgifter som varje medlemskommun betalar. Arbete med tillskottsvatten, provtagning och spårning i ledningsnätet är ytterligare några områden som enheten ansvarar för och som till viss del ingår i arbetet.
 
Du rapporterar till enhetschefen för uppströmsenheten som består av tre engagerade och kunniga medarbetare. Det är en väl fungerande enhet med hög trivsel där alla har egna ansvarsområden men också ett stort mått av samarbete. Då en av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig söker vi utöver den fasta tjänsten även en vikarie under ett år, med början vid årsskiftet.

Din profil

Vi söker dig som är civilingenjör med miljöinriktning eller har en annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i miljökemi och kan göra riskbedömningar av kemikalier. Tidigare erfarenhet med uppströmsinriktning samt erfarenhet av tillstånds- och tillsynsärenden som rör miljöfarliga verksamheter är starkt meriterande. Vi förutsätter att du har god datorvana samt B-körkort.
 
Det här är rätt arbete för dig som är en driven person och som är road av utåtriktade kontakter och samtidigt intresserad av att skriva yttranden och rapporter.

För att lyckas i rollen behöver du vara självgående med god planerings- och prioriteringsförmåga, kvalitetsorienterad och intresserad av att ständigt utveckla dig själv och verksamheten. Egenskaper som vi värdesätter högt är samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera och uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa till vår konsult på ProAstri, Karolina Öberg, på telefon 070-745 67 66. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se

Facklig representant är Tomas Pettersson som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.  

Välkommen med din ansökan, som du lämnar på www.proastri.se under ”Aktuella uppdrag”, senast den 23 september. Intervjuer kommer att ske löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från ungefär 650 000 människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 60 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier