Käppalaförbundet söker avdelningschef Uppströmsarbete

Avdelningschef Uppströmsarbete - ett arbete för dig som vill jobba med både operativt miljöarbete och strategiskt ledningsarbete

Käppalaförbundet är ledande inom uppströmsarbete, ett arbete som leder till en allt bättre kvalitet på våra slutprodukter; renat avloppsvatten, slam, biogas och värme till samhällets kretslopp. I samband med att vår avdelningschef går vidare till nya uppgifter söker vi dig som vill arbeta med att utveckla detta för miljön så viktiga arbete.

Käppalaförbundet arbetar förebyggande med åtgärder för att minska mängden av miljöfarliga ämnen i det avloppsvatten som kommer till Käppalaverket inom ramen för vår Revaq-certifiering. Vi arbetar aktivt med våra medlemskommuner och anslutna verksamheter för att påverka och fasa ut ämnen som är svåra att rena bort eller som kan störa reningsprocessen. Vi arbetar även med att informera och motivera både företag och privatpersoner att använda avloppet på rätt sätt. Som uppströmschef blir du ansvarig för att driva och utveckla uppströmsarbetet med målet att bidra till en giftfri vardag och hållbara kretslopp genom effektiva åtgärder som förbättrar kvaliteten på inkommande vatten.

Till avdelningens uppgifter hör bland annat att medverka som experter i tillsynsfrågor, svara på remisser som rör anslutna verksamheter, genomföra utredningar inom verksamhetsområdet och provtagningar i avloppsnätet, ta fram riktlinjer för kravställande och mycket annat. Du deltar själv praktiskt i detta arbete.

I rollen som avdelningschef har du det direkta personalansvaret för tre kvalificerade medarbetare; två miljöingenjörer och en VA-utredare. Du är mål- och resultatansvarig för avdelningen och i rollen ingår budgetansvar. I ditt arbete ligger ett ansvar för att utveckla gruppen och avdelningens arbete. Du rapporterar till VD och ingår i Käppalaförbundets ledningsgrupp.

Vi söker dig som har ett starkt engagemang för och bred kunskap inom miljöområdet. Du har sakkunskap om de frågor vi arbetar med och ser det som en fördel att själv arbeta operativt som miljöingenjör på en del av din tjänst. Som bakgrund har du en civilingenjörsexamen eller någon annan miljöinriktad högskoleutbildning. Du bör ha minst fem års erfarenhet av miljö- eller industrikontrollarbete eller från VA-området. Du har tidigare erfarenhet av tillståndsgivning/myndighetsutövning och du har goda kunskaper om miljöbalken och VA-lagstiftningen. Som person har du en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. I arbetet ingår kontakter och samarbete inom och utanför Käppalaförbundet som ställer krav på god förmåga att kunna samarbeta, skapa relationer, kommunicera och påverka individer, grupper, kommuner och myndigheter. Du bör ha erfarenhet av att leda personal och tycka att det är stimulerande.

Det här är rätt arbete för dig som motiveras av att vara med och påverka och skapa värde för samhället genom hållbara kretslopp.

Vi erbjuder ett intressant och omväxlande arbete i ett kommunförbund som ligger i teknikens framkant och som arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket på Lidingö. Vi tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 60 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa till vår konsult på ProAstri, Karolina Öberg, på telefon 070-745 67 66.

Facklig representant är Tomas Pettersson, Sveriges Ingenjörer, som du når på telefon 08-766 67 58. 

Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se.

Välkommen med din ansökan, som du lämnar på www.proastri.se , senast den 12 februari. Intervjuer kommer att ske löpande.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier