Käppalaförbundet firar 60 år

I år är det 60 år sedan Käppalaförbundet bildades. Året var 1957 då nio kommuner gick samman för att lösa problemet med sin avloppsvattenrening.

På 1950-talet var sjöar och vattendrag i vårt område starkt förorenade. Myndigheterna ställde krav på att avloppsvattnet måste renas och kommunerna fick fem år på sig att presentera en lösning. Nio kommuner gick då samman och kom överens om en hållbar, långsiktig och gemensam lösning på problemet. Tillsammans bildade de Käppalaförbundet 1957.

Käppalaverket och tunnelsystemet byggdes under en elvaårsperiod och stod klart 1969. Efter att verket tagits i drift blev vattenmiljön i vårt område snabbt bättre.

Efter en lång period av mindre underhållsåtgärder, förbättringar och utvecklingsprojekt för att rena avloppsvattnet ännu bättre var det dags för en stor investeringsperiod. Under åren 1994-2000 byggdes Käppalaverket ut och moderniserades. De ursprungliga sex reningslinjerna moderniserades och fem nya linjer byggdes till. Avancerad kväverening infördes och sandfilter lades till som ett sista reningssteg, vilket hade stor betydelse för miljön. Även luktreningen och arbetsmiljön förbättrades markant. Det ”nya” Käppalaverket invigdes av kung Carl XVI Gustaf i april år 2000.

År 2007 växte förbundet i och med att Nacka och Värmdö valde en regional lösning för sin avloppsvattenrening och blev medlemmar i Käppalaförbundet.

2008 blev Käppalaförbundets slamproduktion Revaq-certifierad och år 2010 invigde förbundet sin fordonsgasanläggning och började leverera gas till SL:s bussar.

Just nu genomförs stora investeringar i verksamheten. En tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening byggs och anläggningar utmed tunnelsystemet renoveras. Två kommuner, Österåker och Vaxholm, vill ansluta sig till förbundet. Även Knivsta kommun knackar på dörren. Förbundet ansöker också om nytt tillstånd för verksamheten och testar en ny reningsprocess för att klara framtida skärpta reningskrav.

Under åren som gått har Käppalaverket utvecklats från att vara enbart ett avloppsreningsverk till att även vara en resursutvinningsanläggning.

  • I dag renar vi cirka 50 miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år. Vi renar bort 99 % av de organiska föroreningarna, 97 % av fosforn och 80 procent av kvävet.
  • Vi producerar cirka 30 000 ton slam, varav en stor andel används som växtnäring på åkermark.
  • Ungefär 100 SL-bussar rullar fram med biogas från vår anläggning i tankarna.
  • Omkring 4 000 besökare kommer till Käppalaverket varje år och lär sig mer om avloppsrening och miljö.
  • Allt detta genomförs av våra cirka 60 anställda.

Läs gärna mer om vår verksamhet här på webbplatsen.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier