Helgarbete 9-10 september

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 9 september och söndagen den 10 september. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 09.00 och 17.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske på den plats där den nya rötkammaren är placerad, i dess stigschakt. Arbetet ska hålla sig inom gällande bullerkrav.

Visst arbete kan även förekomma fram till klockan 19.00 fredagen den 8 september.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier