Helgarbete 8-9 april

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 8 april och söndagen den 9 april. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 22.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske i tunneln utmed Södra Kungsvägen och på den plats där rötkammaren byggs. Det som ska utföras är bultsättning.

Arbetet kommer också att ske nere i verket, på den plats där vår anläggning för högflödesrening ska byggas. Det som ska utföras är knackning av betong samt schaktning. Även utlastning med minidumper till bergupplag kan förekomma.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier