Helgarbete 6-7 maj

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 6 maj och söndagen den 7 maj. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 22.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske nere i verket, på den plats där vår anläggning för högflödesrening ska byggas. Det som ska utföras är lastning av bergmassor i högflödesreningen samt utlastning med dumper till bergupplag. Arbetet ska hålla sig inom gällande bullerkrav.

Visst arbete kan även förekomma fram till klockan 22.30 fredagen den 5 maj.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier