Helgarbete 4-5 mars

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 4 mars och söndagen den 5 mars. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 08.00 och 19.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske på den plats där den nya rötkammaren ska placeras, i den tunnel som ansluter till Käppalaförbundets befintliga rötkammare. Det som ska utföras är täcksprutning av bult och nedre del av väggar. Till arbetet kommer fyra stycken betongbilar att användas. Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier