Helgarbete 18-19 mars

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 18 mars och söndagen den 19 mars. 

Arbetet kommer att ske på den plats där den nya rötkammaren ska placeras, i den tunnel som ansluter till Käppalaförbundets befintliga rötkammare. Det som ska utföras är bultsättning.

Arbete kommer också att ske nere i verket, på den plats där vår anläggning för högflödesrening ska byggas. Där kommer betongknackning och schaktning, samt utlastning med minidumprar till bergupplag att ske.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier