Helgarbete 18-19 februari

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 18 februari och söndagen den 19 februari. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 08.00 och 18.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske på den plats där den nya rötkammaren ska placeras, parallellt med Södra Kungsvägen. Det som ska utföras är bultsättning. Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs gärna mer om projektet här: www.kappala.se/byggprojekt

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier