Helgarbete 13-14 maj

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 13 maj och söndagen den 14 maj. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 22.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske nere i verket, på den plats där vår anläggning för högflödesrening ska byggas. Det som ska utföras är lastning av bergmassor i högflödesreningen samt utlastning med dumper till bergupplag. Arbetet ska hålla sig inom gällande bullerkrav.

Visst arbete kan även förekomma fram till klockan 22.30 fredagen den 12 maj.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier