Helgarbete 11-12 februari

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 11 februari och söndagen den 12 februari. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 08.00 och 22.00 på lördagen, och mellan klockan 08.00 och 19.00 på söndagen.

Arbetet kommer att pågå nere i reningsverket, på den plats där vi bygger vår anläggning för högflödesrening. Det som ska utföras är vajersågning i berg. Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs gärna mer om projektet här: www.kappala.se/byggprojekt

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier