Gjutning av rötkammarens bottenplatta

Den 14 juni 2017 kommer vår entreprenör att gjuta bottenplattan i den nya rötkammaren. Arbetet är planerat att pågå under hela dagen och kan ge upphov till visst ljud.

Sprängarbetet för vår tredje rötkammare är avslutat och nu vidtar byggfasen. Ett av de första momenten är att gjuta bottenplattan i rötkammaren, vilket innefattar pumpning och utläggning av betong samt efterbehandling av den nygjutna plattan.

Arbetet är planerat att starta klockan 07.00 och avslutas klockan 22.00. Skulle arbetet mot förmodan försenas kommer vi att informera om det här på webbplatsen.
Vid regn kommer arbetet att ställas in och genomföras en annan dag. Skulle detta ske kommer vi att informera om det här på webbplatsen.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet att hålla sig inom satta gränsvärden för buller, men kan tyvärr ge upphov till visst ljud. Vi beklagar eventuella störningar.

Mer information om vårt pågående projekt hittar du på www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier