Ny förbundsordning

I dag den 25 maj träder Käppalaförbundets nya förbundsordning i kraft. I förbundsordningen regleras förhållandet mellan förbundet och medlemskommunerna.

Käppalaförbundets verksamhet styrs av en förbundsordning som reglerar förhållandet mellan förbundet och medlemskommunerna. Här regleras till exempel hur ledamöter till fullmäktige och styrelse utses, frågor som gäller de årsavgifter som kommunerna betalar till förbundet för att få sitt avloppsvatten renat och hur styrning, insyn och kontroll ska ske.

Den tidigare förbundsordningen var från 2006 och behövde uppdateras. Under 2017 och 2018 arbetades därför ett förslag till ny förbundsordning fram i samverkan mellan förbundet och företrädare för medlemskommunerna.

Under 2019 beslutade Käppalaförbundets styrelse och fullmäktige att godkänna förslaget till ny förbundsordning. Därefter skickades förslaget ut till medlemskommunerna för godkännande. För att en ny förbundsordning ska bli giltig krävs godkännande från kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. Den 27 april fattade den sista kommunen beslut och sedan behövdes några veckor för att beslutet skulle vinna laga kraft.

De ändringar som har införts rör främst följande punkter:

  • Anpassningar har gjorts till ny kommunallag
  • Språkbruket har moderniserats
  • Paragrafer som har upplevts som oklara vid tillämpning har förtydligats
  • Medlemskommunernas insynsmöjligheter har förstärkts
  • Förtydliganden har gjorts av investeringsplanering och låneram
  • Förbundets ändamål och uppdrag har förtydligats

 

Käppalaförbundet förbundsordning (pdf-fil, öppnas i ny flik)

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier