Ny förbundsordning på gång

Under 2019 beslutade Käppalaförbundets styrelse och fullmäktige att godkänna förslaget till ny förbundsordning, som har arbetats fram i samverkan mellan förbundet och företrädare för medlemskommunerna. Förbundsordningen har därefter skickats ut till medlemskommunerna för godkännande. För att den ska gälla krävs godkännande från kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.

Käppalaförbundets verksamhet styrs av en förbundsordning som reglerar förhållandet mellan förbundet och medlemskommunerna. Den nu gällande förbundsordningen är från 2006. Under 2017 och 2018 har ett förslag till ny förbundsordning arbetats fram i samverkan mellan förbundet och företrädare för medlemskommunerna.

De ändringar som har införts rör främst följande punkter:

  • Anpassningar har gjorts till ny kommunallag
  • Språkbruket har moderniserats
  • Paragrafer som har upplevts som oklara vid tillämpning har förtydligats
  • Medlemskommunernas insynsmöjligheter har förstärkts
  • Förtydliganden har gjorts av investeringsplanering och låneram
  • Förbundets ändamål och uppdrag har förtydligats

Om alla medlemskommuner säger ja till den nya förbundsordningen är planen att den ska gälla från den 1 april 2020.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier