Låneramen utökas till 2,7 mdkr

Käppalaförbundets låneram utökas med 900 Mkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra de omfattande investeringsprojekt som planeras.

Samtliga medlemskommuners fullmäktige har nu godkänt förbundsfullmäktiges hemställan om utökad låneram. Det innebär att låneramen utökas med 900 Mkr, från 1,8 till 2,7 mdkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra de omfattande investeringsprojekt som planeras.

En ny version av förbundsordningen, där ändringen är införd, trädde i kraft den 20 november.

Käppalaförbundets förbundsordning

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier