Läkemedelsrening fokus för styrelseresa

I förbundets nya verksamhetstillstånd finns ett villkor som säger att förbundet ska ”följa utvecklingen av teknik för rening av läkemedelsrester och arbeta för att ny teknik i verksamheten kan införas så att utsläppen av läkemedelsrester reduceras”. Käppalaförbundets styrelse genomförde därför i oktober en studieresa till Schweiz för att öka sina kunskaper om läkemedelsrening.

I Schweiz har man lagstiftat om att läkemedelsrening ska införas vid stora avloppsreningsverk.

Studieresans program bestod av ett styrelsemöte, flera föreläsningar av representanter från schweiziska myndigheter och forskningsinstitut samt ett studiebesök vid Zürich största avloppsreningsverk där läkemedelsrening har införts.

Foto, gruppbild på Käppalaförbundets styrelse och delar av förbundets ledningsgrupp
Käppalaförbundets styrelse och delar av Käppalaförbundets ledningsgrupp.

Foto, föreläsning om läkemedelsrening. Föreläsaren står till höger i bilden, powerpointpresentationen syns i mitten och i förgrunden ser man några åhörare

Foto, några personer med paraply tittar på delar av läkemedelsanläggningen

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier