Kemikalieleveranser fungerar normalt

MSB informerade på myndigheternas presskonferens den 13 april om att de såg en ”risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen”. 

Med anledning av detta vill vi informera om att Käppalaförbundet inte har sett några problem gällande leveranser av de kemikalier som används i reningsprocessen och i slamhanteringen på Käppalaverket.

Förbundet har en god kontroll på kemikalietillgången och en bra dialog med aktuella leverantörer.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier