Käppalaförbundets brandlarm besiktigas 14 januari

Den 14 januari besiktigar Käppalaförbundet sitt brandlarm, vilket orsakar lokal ljudstörning i närområdet.
Käppalaförbundet besiktigar sitt brandlarm för att säkerställa att alla sirener fungerar som de ska. För att kunna göra detta behöver brandlarmet gå igång, vilket orsakar visst ljud i närområdet. Även ljussignaler kopplade till brandlarmet besiktigas.

Observera att det endast är en besiktning, vilket innebär att det inte föreligger brand eller annan fara.

Besiktning är mer omfattande än de tester som då och då genomförs, och pågår mellan klockan 17.00 och 20:00 den 14 januari. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier