Käppalaförbundet söker enhetschef projekt

Käppalaförbundet, som äger och driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk står inför en intensiv period med både stora och små investerings- och reinvesteringsprojekt. Vår befintliga projektavdelning ska delas upp i två enheter och i en nyinrättad chefsroll får du ansvar för att leda den nya projektenheten och en varierande projektportfölj. Vi erbjuder dig ett arbete i en stabil organisation med ett långsiktigt uppdrag och som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva växande medlemskommuner. Käppalaförbundet står inför omfattande investeringar och ombyggnationer i Käppalaverket de närmaste åren, som en följd av utökade kapacitetskrav och ett nytt verksamhetstillstånd som innebär att förbundet förändrar reningsprocessen i den befintliga anläggningen. Parallellt med detta bedrivs ett stort antal andra projekt.

För att klara av kommande utmaningar inrättar vi nu två nya enheter under projektavdelningen och som enhetschef för ”Projekt” tar du över en befintlig projektportfölj med bland annat projekt som renovering av 150 meter hög skorsten, renovering av anläggningar utmed tunnelsystemet, och anpassning av verksamhetslokaler. Du kommer att få ett övergripande ansvar för att säkerställa framdrift i de olika projekten genom ett nära samarbete med i dagsläget fem medarbetare samt inhyrd personal.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår:

  • Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enheten
  • Att leda, planera och fördela arbetet inom enheten och för inhyrd personal
  • Säkerställa en god kompetensförsörjning, utveckla medarbetare och rekrytera ny personal
  • Upprätta och följa upp enhetens budget, resultat och verksamhetsplan
  • Stödja avdelningschefen i strategiska frågor gällande investeringsplanering mm.
  • Ansvara för en väl fungerande kommunikation mellan enheten och övriga verksamheter inom Käppalaförbundet
  • Miljöansvar enligt miljödelegeringsstruktur
  • Omvärldsbevakning inom enhetens verksamhetsområde

Du rapporterar till avdelningschef projekt. Din arbetsplats är i Gåshaga, på Lidingö, där Käppalaverket och förbundets samtliga medarbetare har sin placering. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.

Din profil

Vi söker dig som har relevant högskole- eller civilingenjörsexamen alternativt gedigen erfarenhet från en liknande chefsroll. Du behöver ha goda kunskaper och flerårig erfarenhet inom projektarbete eller utveckling och en generellt bred teknisk förståelse.

Om du har kunskap om LOU, ABK09, entreprenadjuridik och lagstiftning inom VA och miljö är detta starkt meriterande.

Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet som chef, projektledare eller från annan arbetsledande/samordnande roll. Meriterande är även om du tidigare har erfarenhet av resursplanering samt kompetensförsörjning. Centralt är att du trivs i ledarrollen och är genuint intresserad av att leda, coacha och utveckla dina medarbetare och har förmåga att skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och ett konstruktivt samarbetsklimat.

Som person behöver du vara strukturerad och målorienterad och ha förmågan att anta ett helhetsperspektiv över samtliga projekt men samtidigt vara lyhörd inför egen personal och övrig organisation. I rollen ingår många kontakter och samarbeten inom och utanför Käppalaförbundet vilket förutsätter att du har mycket god förmåga och intresse av att kommunicera och samverka med andra.

Vi förutsätter att du har god administrativ kunskap och kan kommunicera mycket väl på svenska i tal och skrift.

Att arbeta på Käppalaförbundet

Käppalaförbundet erbjuder dig en arbetsplats att vara stolt över, som gör en verklig insats för miljön varje dag. Vi har fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet och arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö. På Käppalaförbundet har vi ett ledarskap där vi tror på frihet under ansvar. Vi vill att våra anställda ska ha balans i livet och erbjuder därför flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och tillgång till vårt eget gym. Vi har även en aktiv personalförening som ordnar aktiviteter för de anställda.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa till Magnus Olsson, avdelningschef projekt, som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.

Facklig representant är Tomas Pettersson som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.

Välkommen med din ansökan, som du skickar till rekrytering@kappala.se, senast den 30 augusti.

Märk ansökan med ”Enhetschef projekt”.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 80 anställda i en organisation med hög trivsel och låg personalomsättning. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier