Käppalaförbundet hjälper till att spåra det nya coronaviruset i avloppsvatten

Sedan vecka 17 deltar Käppalaförbundet i två projekt kopplade till spårning av det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, i avloppsvatten. Resultaten hoppas man ska kunna bidra med information om spridningen av viruset ökar eller minskar i samhället.

Det ena projektet drivs av Göteborgs universitet och syftar till att jämföra hur spridningen av viruset ser ut i Stockholm respektive Göteborg. Det andra projektet drivs av Kungliga tekniska högskolan, KTH, och har som syfte att kartlägga hur spridningen av det nya coronaviruset ser ut i Stockholm. Förhoppningen är också att man med hjälp av projektet ska kunna ta fram ett ”early warning”-system för att förutspå en eventuell andra våg av smittspridning från viruset.

Bidrar med prover från avloppsvattnet

Käppalaförbundets roll i de båda projekten är att bistå med prover från inkommande och utgående vatten samt från orötat och rötat slam. Proverna analyseras sedan på Göteborgs universitet respektive KTH. Käppalaförbundet skickade en första provtagningsomgång måndagen den 20 april och kommer framöver att skicka prover varannan vecka.

– Det känns viktigt att delta i den här typen av projekt, eftersom det bidrar till samhällsnytta och ökad kunskap om ett nytt virus, säger laboratoriechef Dervisa Karat som ansvarar för projektet från Käppalaförbundets sida.

Fragment av det nya coronaviruset kan detekteras i avloppsvatten med hjälp av så kallad DNA-sekvensering. Utifrån vad man vet i dag finns inga indikationer på att viruset skulle smitta via avloppsvatten.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier