Käppalaförbundet deltar i projekt om effektivare luftning

I dag går ungefär 30 – 50 procent av all energi som ett avloppsreningsverk förbrukar till luftningen i det biologiska reningssteget. En ny rapport sammanställer möjliga åtgärder för att effektivisera luftningsanläggningen, inte bara med avseende på drift utan också med avseende på upphandling.

Det krävs mycket elenergi för att hålla igång ett avloppsreningsverk, men det finns potential att effektivisera energianvändningen. En viktig del är luftningen i den biologiska reningen som står för nästan hälften av ett avloppsreningsverks totala energianvändning. Därför har Käppalaförbundet, tillsammans med närmare 20 olika aktörer i branschen, deltagit i ett samarbetsprojekt om effektiv luftning av avloppsreningsverk.

Öka kunskap och skapa samsyn

Stefan Erikstam är utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet och en av dem som har deltagit i projektet för förbundets räkning. Han välkomnar denna form av samarbetsprojekt eftersom det leder till en bred samsyn i hela VA-branschen, så att alla aktörer tillsammans kan verka för en mer effektiv och miljövänlig avloppsrening.

– Projektet leder också till generell kunskapsökning för oss som jobbar med avloppsrening. Vi får mer kunskap om luftning, vilket underlättar när vi ska bygga om en anläggningsdel eller handla upp nya tekniker, förklarar Stefan.

Resultatet vägledning för hela branschen

Resultatet från forskningsprojektet visar att det finns möjlighet att minska mängden energi som krävs till luftningen. Det innefattar till exempel design av luftningsanläggningar och nya metoder för styrning, drift, uppföljning och underhåll. Rapporten som projektet har tagit fram är tänkt att fungera som en vägledning för olika aktörer i branschen bland annat gällande upphandling av luftningsanläggningar.

Samordnare av projektet har varit Svenskt Vatten Utveckling.

Läs rapporten Effektiv luftning - Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk i sin helhet. Länken öppnas i ny flik.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier