Inspektion av avloppstunneln mellan Långängsstrand och Spisen

Mellan den 26 och 29 mars kommer avloppstunneln mellan Långängsstrand, Danderyd, och Spisen, Lidingö, att inspekteras. Medan inspektionen pågår finns det risk för lokal luktstörning vid anläggningen i Långängsstrand.

Mellan anläggningen i Långängsstrand, Danderyd, och Spisen, Lidingö, går Käppalaverkets avloppstunnel under vattnet. Där passerar en betydande del av allt avloppsvatten som kommer till Käppalaverket. Under vecka 13, 26 till 29 mars, kommer förbundet att inspektera tunneln.

Inspektionen sker med hjälp av en ROV (Remote Operated Vehicle), en slags undervattensdrönare som kommer att åka genom hela tunneln och filma den. För att det ska vara möjligt behöver det inkommande flödet till Långängsstrandsanläggningen dämmas. Det kan påverka ventilationen, eftersom luften i anläggningen då inte kan styras till luftreningsanläggningarna och det finns risk att lukt uppstår.

Inspektionen kommer att utföras på dagtid under normal arbetstid och beräknas att pågå i tre dagar. Den kommer att ske motströms, det vill säga att den börjar i Spisen och slutar i Långängsstrand.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier