Helgarbete utmed Södra Kungsvägen den 1 september

Söndagen den 1 september kommer vår entreprenör att utföra arbeten vid vår nya rötkammare som byggs utmed Södra Kungsvägen.

Arbetet är en del i arbetet med att säkerställa en helt tät konstruktion av rötkammaren. Det är angeläget att rötkammaren tas i drift så snart som möjligt, därför genomförs visst arbete även på helgerna.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet att hålla sig inom gällande bullerkrav. Arbetet kommer att pågå mellan 07.00 och 19.00.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier