Fettkampanj gillades av många

Under perioden 2018-2020 genomför Käppalaförbundet en 3-årig informationskampanj. Kampanjen har som syfte att få invånarna i medlemskommunerna att inte spola ner skräp och fett i avloppet. Den första delkampanjen om fett genomfördes i oktober 2019 med bra resultat.

Varför behövs en informationskampanj om fett i avloppet? Fett som hälls ner i avloppet är ett problem. När fettet kommer i kontakt med det kallare vattnet i avloppsledningsnätet stelnar det och bildar fettproppar. Fettet klumpar gärna ihop sig med annat fett och med skräp så att propparna blir större och större. Fettstopp och onödiga kostnader blir resultatet.

Den första delkampanjen om fett genomfördes under perioden 7-27 oktober 2019 och visades bland annat som trafikreklam, i lokalpressannonser, i form av digital annonsering och i inlägg på Facebook och Instagram. Många medlemskommuner hjälpte till att sprida budskapet i sina informationskanaler.

Kampanjbild, blå bakgrund. Till höger håller en person upp en stekpanna framför ansiktet, det är smör i stekpannan. Till vänster står det "Stoppa fettpropparna! Häll inte ut fett i diskhon. Fett stelnar till proppar som skapar stopp i avloppet. Läbbigt, men enkelt att undvika. Torka ur stekpannan med papper"

I anslutning till varje delkampanj genomförs en effektmätning*. Mätningen som genomfördes efter delkampanjen i oktober 2019 gav bland annat följande resultat:

  • 48 % uppger att de har sett kampanjen
  • 80 % av de som har sett kampanjen anger att de har fått ett positivt intryck av avsändaren
  • 84 % av de som har sett kampanjen lämnar ett positivt omdöme om den
  • 84 % av de som har sett kampanjen upplever att kampanjen vänder sig till dem
  • 77 % av de som har sett kampanjen anger att kampanjen har lyckats uppmärksamma dem på hur de kan hjälpa till att minska mängden fett i avloppsvattnet.

Kampanjen ger också resultat i form av ökad kunskap och ändrat beteende. Av de som har svarat att de har sett någon informationskampanj från Käppalaförbundet under den senaste 3-årsperioden svarade:

  • 17 % att de har sökt mer information om rening av avloppsvatten
  • 51 % att de har fått ökad kunskap om vad som är OK och inte OK att spola/hälla ner i avloppet
  • 42 % att de har ändrat sitt beteende när det gäller vad de spolar/häller ner i avloppet.

Delkampanj 2 om fett genomförs i mars 2020

Nu pågår planering av delkampanj 2 om fett i avloppet. Den kommer att genomföras i mars 2020.

* Effektmätningen genomfördes av undersökningsföretaget Ipsos i form av en webbpanel bestående av 600 personer i ålder 18-74 år bosatta i Käppalaförbundets medlemskommuner.

Läs mer på kampanjsidan om fett

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier