Fackling 17 november

Vi kopplar på en ny ledning och medan arbetet pågår kommer vi att behöva förbränna en del gas. Under kvällen kommer man att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område.

Det kan alltså se ut som att det brinner på området, men så är inte fallet. Förbränningen sker kontrollerat och innebär inte att vi släpper ut några miljöfarliga ämnen.

Käppalaförbundet producerar biogas av slammet som bryts ner i våra rötkammare. Biogasen uppgraderar vi till fordonsgas i en anläggning för gasuppgradering. Därefter levereras fordonsgasen till SL som använder den som bränsle i sina bussar.

Om du har frågor vänligen mejla kappala@kappala.se eller ring vår växel på 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier