Extern granskning ger grönt ljus för stor investering – utökad låneram nödvändig

Två externa konsulter konstaterar i en granskningsrapport att förbundets arbete med det nya verksamhetstillståndet har hanterats tillfredsställande, att de investeringar som förbundet anser måste genomföras är nödvändiga och inte går att senarelägga samt att föreslagen teknisk lösning är välmotiverad. För att kunna driva projektet vidare gör nu förbundet en hemställan om utökad låneram.

Under våren 2020 har två externa konsulter efter förfrågan av Käppalaförbundets medlemskommuner granskat hur förbundet har hanterat arbetet med det nya verksamhetstillståndet, förbundets förslag till teknisk lösning för att bygga om Käppalaverket för att klara strängare utsläppskrav och ett större antal anslutna samt om investeringen är nödvändig.

I granskningsrapporten konstateras att arbetet har hanterats på ett tillfredsställande sätt, att de omfattande investeringar som förbundet anser måste genomföras är nödvändiga och inte går att senarelägga samt att den tekniska lösning som förbundet föreslår är välmotiverad. Det poängteras även att det kommer att bli mycket utmanande att genomföra den omfattande ombyggnaden och samtidigt klara befintliga utsläppsvillkor.

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige beslutade på sitt möte den 19 maj att göra en hemställan till medlemskommunerna om utökad låneram i ett första steg med 900 Mkr, från nuvarande 1 800 Mkr till 2 700 Mkr. Utökad låneram är nödvändig för att kunna driva investeringsprojektet vidare. En hemställan kommer därmed inom kort att skickas till medlemskommunerna för godkännande i respektive kommunfullmäktige senast den 31 december 2020.

Käppalaförbundets styrelse beslutade den 11 juni att projekt ”Omställning till nytt verksamhetstillstånd (Käppala 900 k)” får gå över till nästa fas, vilket innebär att en systemhandling ska tas fram.

Läs mer om förbundets arbete med verksamhetstillståndsprojektet här: https://www.kappala.se/Om-Kappalaforbundet/utokad-verksamhet-i-kappalaforbundet/

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier