El- och automationschef till Käppalaförbundet

Vi söker dig som vill leda vår växande el- och automationsenhet genom ett teknikskifte i samband med att Käppalaförbundet ställer om sin reningsprocess med nya skarpare krav på elanläggning och automationssystem. Vi erbjuder dig ett arbete med stor påverkansmöjlighet i en stabil organisation med ett långsiktigt och samhällsviktigt uppdrag och som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva växande medlemskommuner. Förbundet står inför omfattande investeringar och ombyggnationer i Käppalaverket de närmaste åren, som en följd av ökade kapacitetskrav och ett nytt verksamhetstillstånd som bland annat innebär att förbundet ställer om till en mer energikrävande reningsprocess i den befintliga anläggningen.

Käppalaverket är därför inne i ett omfattande tekniskt utvecklingsskede inom el- och automationsområdet. För att framtidssäkra driften av anläggningen pågår just nu ett flerårigt uppgraderings- och standardiseringsarbete av verkets helautomatiserade styrsystem. Ett flertal projekt pågår för att modernisera och utveckla Käppalaverket och yttre anläggningar inom el- och styrområdet. Under de närmaste åren kommer ett nytt högspänningsställverk att byggas och tas i drift som ett led i att nå Käppalaförbundets högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och produktivitet i anläggningen.

Som el- och automationschef får du en nyckelroll i detta utvecklingsarbete och du ansvarar för att leda, planera och utveckla arbetet för el- och automationsenheten mot uppsatta mål. Enheten är växande och har i dag åtta medarbetare med hög kompetens inom elkraft och automation och stort engagemang för sitt uppdrag. Rollen kommer att innebära att du medverkar i övergripande tekniska vägval med en hög grad av samverkan inom organisationen och att du proaktivt driver utvecklings- och förändringsarbete tillsammans med dina medarbetare.

I dina arbetsuppgifter ingår: 

  • Att leda och samordna den dagliga verksamheten, elkraft- och automationsingenjörer samt externa konsulter och entreprenörer
  • Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enheten
  • Övergripande ansvar för elsäkerhetsarbetet enligt ESA och för elanläggningen
  • Övergripande ansvar för automation och systemansvar för styrsystemet
  • Övergripande ansvar för kort- och långsiktig underhållsplanering inom el och automation
  • Ansvar för ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete
  • Att aktivt delta i lednings- och målstyrningsarbetet för produktionsavdelningen
  • Ansvar för kravställning och avtal med externa konsulter och entreprenörer
  • Att delta i utredningar och projekt
  • Omvärldsbevakning vad gäller ny teknik inom området

Du ingår i produktionsavdelningens chefsgrupp och rapporterar till produktionschefen. Din arbetsplats är i Gåshaga, på Lidingö, där Käppalaverket och förbundets samtliga medarbetare har sin placering. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.

Din profil

Vi söker dig som har relevant högskole- eller civilingenjörsexamen alternativt gedigen erfarenhet från en liknande chefsroll. Du behöver ha goda kunskaper och flerårig erfarenhet inom el- och/eller automation och en generellt bred teknisk förståelse.

Vi tror att industrierfarenhet är en lämplig bakgrund för tjänsten, med fördel från processindustrier som VA eller energibranschen alternativt från konsultverksamhet. Du behöver ledarerfarenhet som chef, projektledare eller från annan arbetsledande/samordnande roll. Meriterande är för tjänsten relevanta systemkunskaper och att vara insatt i det regelverk som styr elsäkerhets- och automationsområdet liksom goda insikter i tekniskt underhållsarbete. Kännedom om upphandling enligt LOU är också meriterande.

Som person är du lösningsorienterad med god analytisk problemlösningsförmåga och eftersom verksamheten är komplex krävs att du har förmåga att anta ett helhetsperspektiv. I rollen ingår många kontakter och samarbeten inom och utanför Käppalaförbundet vilket förutsätter att du har mycket god förmåga och intresse att kommunicera och samverka med andra. Du arbetar på ett systematiskt, strukturerat och proaktivt sätt för att driva frågor framåt och i mål. Det är även viktigt att du är säkerhetsmedveten och i din roll verkar för en säker arbetsplats. Vi förutsätter att du har god administrativ kunskap och kan kommunicera mycket väl på svenska i tal och skrift. 

Centralt är att du trivs i ledarrollen och är genuint intresserad av att leda, coacha och utveckla dina medarbetare och har förmåga att skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och ett konstruktivt samarbetsklimat.

Att arbeta på Käppalaförbundet

Käppalaförbundet erbjuder dig en arbetsplats att vara stolt över, som gör en verklig insats för miljön varje dag. Vi har fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet och arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö. På Käppalaförbundet har vi ett ledarskap där vi tror på frihet under ansvar. Vi vill att våra anställda ska ha balans i livet och erbjuder därför flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och tillgång till vårt eget gym. Vi har även en aktiv personalförening som ordnar aktiviteter för de anställda.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa till vår konsult på ProAstri, Karolina Öberg, på telefon 070-745 67 66.

Facklig representant är Tomas Pettersson som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.

Välkommen med din ansökan, som du lämnar på vår rekryteringskonsult ProAstris webbplats senast 2020-08-23. Intervjuer kommer att ske löpande.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 80 anställda i en organisation med hög trivsel och låg personalomsättning. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se.

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier