Budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022

På sitt senaste möte beslutade förbundets fullmäktige att godkänna ”Budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022”.

Dokumentet omfattar bland annat budget för 2020, omvärldsanalys, investeringsplaner samt strategier och handlingsplaner som ska leda fram till att förbundets fem övergripande mål nås.

Budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022 (pdf-fil, öppnas i ny flik)

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier