Arbeten vid rötkammare R100 under sommaren

Under sommaren kommer vi att inspektera en av våra äldre rötkammare.

Två av våra tre rötkammare har varit i drift sedan 1969. Nu behöver de inspekteras och renoveras, så att de kan fortsätta att vara i drift i minst femtio år till.

Under våren har vår nya, tredje rötkammare driftsatts och i samband med det har vi tömt en av våra befintliga , R100, på slam. Nu är R100 tömningsarbetet avslutat och det är dags att inspektera rötkammaren, för att avgöra hur renoveringsbehovet ser ut.

Inspektion kommer att ske under sommaren 2020. Arbetet ska inte ge upphov till några störningar. I augusti/september räknar vi med att veta vad rötkammaren har för renoveringsbehov.

Mer information om projekt Inspektion och underhåll av rötkammare

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier