Start för sprängningsarbeten

Under vecka 7 startar sprängningsarbetet vid Käppalaverket som en del i arbetet med att bygga en rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet börjar med ovanjordssprängningar i ett område utmed Södra Kungsvägen.

Förberedande markarbeten har genomförts i ett område utmed Södra Kungsvägen där berget nu är frilagt och det är här som sprängningsarbetet startar. Vår entreprenör NCC räknar med att det kommer att ta cirka två månader att spränga och få bort bergmassorna från detta område.

Ungefär två sprängningar kommer att ske per dag, endast vardagar. Skyltar ”Sprängning pågår” kommer att sättas upp i närområdet.

Det här händer i samband med sprängning

I samband med varje sprängning kommer ett område runt sprängningsplatsen att vara avstängt i cirka 5-10 minuter. En sprängarbas kommer att ansvara för att inga människor befinner sig inom detta område och vakter kommer att stå utposterade med röda flaggor. Följ alltid sprängpersonalens anvisningar.

Varje sprängning föregås av en serie korta varningssignaler och när sprängningen är avslutad ljuder en sammanhängande lång signal.

Samordning sker med SL så att trafiken på Lidingöbanan inte ska påverkas. Biltrafiken på Södra Kungsvägen närmast Käppalaverket och i korsningen vid Värdshusvägen kommer att påverkas vid de tillfällen när området tillfälligt stängs av i samband med sprängningar.

SMS före varje sprängning

Det finns möjlighet att ansluta sig till en kostnadsfri SMS-tjänst så att man får ett SMS 30 minuter före varje sprängning. Du ansluter dig genom att mejla ditt mobilnummer till kappala@kappala.se, ange "SMS-tjänst" i ämnesraden.

Mer information

Mer information finns på www.kappala.se/byggprojekt. Här kan du följa vad som händer inom projektet.

Om du har frågor eller vill anmäla klagomål som gäller byggprojekten är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier