Miljöfarliga ämnen i en del kläder och textilier

Nu startar Käppalaförbundets nya informationskampanj. Den uppmärksammar att en del kläder och textilier kan innehålla miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen.

Exempel på miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen som kan förekomma i en del kläder och textilier är PFAS (högfluorerade ämnen som till exempel kan förekomma i en del funktionsplagg och impregneringssprayer till kläder och skor), antibakteriella ämnen (som till exempel kan förekomma i en del underkläder, strumpor och träningskläder), ftalater (som till exempel kan förekomma i en del plasttryck på kläder) och azofärgämnen (som till exempel kan förekomma i en del färgglada kläder och textilier). 

- Vårt budskap är att man ska fråga i affären vad kläder och textilier innehåller och välja produkter utan miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen samt att låta de kläder och textilier man redan har få en längre livslängd, säger Kristina Svinhufvud, chef för förbundets uppströmsavdelning.

Informationskampanjen inkluderar bland annat trafikreklam i kollektivtrafiken, digital annonsering samt annonser i lokaltidningar. Käppalaförbundet har även tagit fram en film som finns att se på förbundets webbplats www.kappala.se. Här finns också mer information och tips på hur man kan bidra till en bättre miljö.

Bakgrund

Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena bort miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen. Käppalaförbundet driver därför en treårig informationskampanj med tema miljöfarliga ämnen. Vårens kampanj är den fjärde i ordningen. Målet är att påverka beteendet hos de över en halv miljon invånarna i förbundets elva medlemskommuner och på så sätt minska mängden av miljöfarliga ämnen som kommer till förbundets reningsverk, Käppalaverket, och därmed minska utsläppen till miljön.

Förbundet arbetar på olika sätt med förebyggande åtgärder för att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet. Arbetet riktar sig både till företag och privatpersoner. Generellt sett har mängden miljöfarliga ämnen från företag minskat väsentligt de senaste åren. När det gäller privatpersoner kan stora förbättringar uppnås genom förändrade beteenden i vardagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Svinhufvud, chef för uppströmsavdelningen. Telefon: nås via växeln, 08-766 67 00

Susanne Carlberg, kommunikationschef. Telefon: nås via växeln, 08-766 67 00

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier