Luktstörningar i Långängsstrand

Under senare tid har vi tyvärr tidvis haft problem med luktstörningar från förbundets pumpstation i Långängsstrand, där ett omfattande renoveringsarbete pågår.

Försening

Renoveringen av förbundets pumpstation i Långängsstrand är försenad och beräknas i nuvarande tidplan vara slutförd sommaren 2017. Renoveringsarbetet har blivit betydligt mer omfattande än vad som ursprungligen var planerat då man under projektets gång har upptäckt att delar av anläggningen är i mycket sämre skick än förväntat, vilket innebär tillkommande arbeten.

Luktstörningar

Under senare tid har vi tyvärr tidvis haft problem med luktstörningar från anläggningen, vilket vi verkligen beklagar. Att helt undvika luktstörningar är tyvärr inte möjligt i och med omfattningen och arten av de arbeten som pågår, men vi gör allt vi kan för att minska dessa.

Vi arbetar nu aktivt med flera åtgärder för att i möjligaste mån undvika luktstörningar. Exempel på åtgärder är ökat fokus på att bibehålla undertryck i anläggningen, användning av friskluftsmasker i den mån det är möjligt för att undvika separat ventilation och användning av portabel luktreningsanläggning vid tillfällen då separat ventilation är nödvändig.

Förutom ovan beskrivna tekniska åtgärder förbättrar vi informationen om projektet här på webbplatsen. Aktuell information om planerade arbeten och potentiella störningar kommer att finnas under ”Projekt och rapporter/Pågående projekt/Renovering av yttre anläggningar/Långängsstrand”.

Vi bjuder också in närboende till ett informationsmöte i januari 2017.

Informationsmöte för närboende

Tid: Tisdagen den 10 januari 2017, klockan 18-19
Plats: Käppalaförbundets pumpstation vid Långängsstrand
Vi informerar om läget i projektet och vad vi gör för att minska störningar till närområdet. Ingen föranmälan behövs. Vi bjuder på fika. Välkommen!

 

Om du har frågor om ovanstående är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier