Käppalaförbundets årsredovisning 2015

Förra året var ett spännande och intensivt år för Käppalaförbundet. Här är några axplock av det du kan läsa om i vår årsredovisning för 2015:

  • 61 miljoner kubikmeter avloppsvatten renades – den största mängden hittills i förbundets historia.
  • Förbundet ansökte hos Länsstyrelsen om nytt tillstånd för verksamheten – anpassat till befolkningstillväxten i regionen och skärpta utsläppsvillkor.
  • Flera stora investeringsprojekt pågick – förberedande arbeten genomfördes inför byggstarten av en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening samtidigt som renovering pågick eller förbereddes av flera anläggningar utmed distributionstunneln. 
  • Ett intensivt arbete pågick inom projektet som har som syfte att ansluta Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet.
  • En informativ artikel om den komplexa frågan läkemedelsrening.

Käppalaförbundets årsredovisning 2015 (pdf)

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier