Käppalaförbundet söker projektledare

Käppalaförbundet söker nu två projektledare till sin projektavdelning.

Arbetsbeskrivning samt kravprofil

Käppalaförbundet driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk och söker nu två projektledare med inriktning VA-teknik till Projektavdelningen. Klicka på länkarna nedan för att hitta arbetsbeskrivning och kravprofil.

Projektledare till projektavdelningen

Erfaren projektledare till projektavdelningen

Allmänt om tjänsten

Som projektledare ansvarar du för att driva investeringsprojekt från initieringsfasen vidare till utredning, förstudie, projektering, upphandling, genomförande, idrifttagning och uppföljning, vilket omfattar både tekniskt och ekonomiskt ansvar.

Ditt arbete blir att planera och strukturera projekten, vara kravställare och upphandlare gentemot externa parter, både tekniska konsulter och entreprenörer. Du styr och följer upp dina upphandlade konsulter och entreprenörer. Under projekten arbetar du med de interna grupper som är tillsatta för att den tekniska lösningen ska bli så optimal som möjligt med hänsyn till kvalitet, ekonomi och tidsåtgång.

I projekten rapporterar du till styrgruppen och VD. Projekten kan vara olika stora och ha olika komplexitet. Projektavdelningen ansvarar för alla projekt som drivs av Käppalaförbundet.

Ansökan om tjänsten

Käppalaförbundet samarbetar med ProAstri i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår konsult på ProAstri, Yvonne Borg, på telefon 0703 36 98 88. Du ansöker om tjänsten på ProAstris hemsida www.proastri.se.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier