Informationskampanj om miljöfarliga ämnen i avloppet

Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena bort miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen. Käppalaförbundet driver därför en treårig informationskampanj med tema ”Miljöfarliga ämnen i avloppet. Nej tack!”.

Just nu pågår den femte och sista delkampanjen i treårskampanjen. Målet är att påverka beteendet hos de över en halv miljon invånarna i förbundets elva medlemskommuner och på så sätt minska mängden av miljöfarliga ämnen som kommer till förbundets reningsverk, Käppalaverket, och därmed minska utsläppen till miljön.

Höstens kampanj uppmanar till att:

Kampanjen inkluderar bland annat trafikreklam i kollektivtrafiken, digital annonsering samt annonser i lokaltidningar. Kampanjfilmer finns att se på här på webbplatsen. Här finns också mer information och tips på hur man kan bidra till en bättre miljö.

Bakgrund

Käppalaförbundet arbetar på olika sätt med förebyggande åtgärder för att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet. Arbetet riktar sig både till företag och privatpersoner. Generellt sett har mängden miljöfarliga ämnen från företag minskat väsentligt de senaste åren. När det gäller privatpersoner kan stora förbättringar uppnås genom förändrade beteenden i vardagen.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier