Helgarbete den 22-23 oktober

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 22 oktober och söndagen den 23 oktober. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 19.00 båda dagarna.

Två personer kommer att arbeta med så kallad manuell skrotning med spett ovan jord på byggarbetsplatsen där den nya rötkammaren ska placeras. Det här arbetet måste utföras på helgen när inga andra arbeten pågår på byggarbetsplatsen då det är viktigt att personalen hör hur berget låter. Enligt NCC ska arbetet inte ge upphov till några större störningar eller buller.

Läs gärna mer om projektet här: www.kappala.se/byggprojekt

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier