Förbundsfullmäktige sammanträder

Käppalaförbundets fullmäktige sammanträder den 11 oktober 2016 kl. 17:30 i Solna stadshus.

Dagordning

 1. Upprop
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen
 5. Delårsrapport per den 30 juni 2016 samt revisorernas yttrande
 6. Käppalaförbundets budget för 2017 samt verksamhetsplan 2018-2021
 7. Revidering av förbundsordningen
 8. Arbetsordning för förbundsfullmäktige
 9. Sammanträdesdagar 2017
 10. Fyllnadsval till förbundsfullmäktige - delgivning
 11. Information från verksamheten
Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier