Felaktiga utskick med samrådsinformation

Det har kommit till vår kännedom att några av de brev som har gått ut med samrådsinformation inte har gått fram till mottagarna utan har behövts lösas ut på postkontor.
Käppalaförbundet och Roslagsvatten har utrett frågan via WSP som stått för utskicket och PostNord som skött postgången.

Samråd och Öppet hus-möten

Utifrån vad som framkommit är alla fraktsedlar i ordning, det går inte att belägga att något fel. Felaktigheten måste därför bero på den mänskliga faktorn någonstans på vägen.
Vi kan inte utifrån dokumentationen avgöra hur många brev det rör eller exakt vilka brev det är. Hitintills är fyra fall kända av cirka 2000 utskick.
 
Vi ber om ursäkt för det inträffade.
Om detta har drabbat dig, ber vi dig kontakta Jonas Rune på 070-651 6887 alternativt jonas.rune@wspgroup.se så kan han ersätta era utlägg och skicka ett nytt samrådsunderlag.
 
Vänliga hälsningar
 
Magnus Olsson,
Projektchef

Samråd och Öppet hus-möten

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier