Byggarbetet vid Käppalaverket fortsätter

Byggarbetena vid Käppalaverket har nu pågått i ungefär två månader och genomförs i stort sett enligt tidplan. De ska resultera i en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening.

Ovanjordssprängningarna för tunnelpåfarten i ett område utmed Södra Kungsvägen är nästan klara. Ungefär 50 sprängningar har genomförts och cirka 2000 kubikmeter bergmassor har sprängts bort, lastats och transporterats iväg från verket.

Projektet fortsätter och nu är det dags att bland annat genomföra följande arbeten:

  • Ovanjordssprängningar och borrning på den plats där den nya rötkammaren ska byggas samt lastning och bortforsling av bergmassor. Planeras att pågå till och med juli 2016.
  • Underjordssprängningar för den tunnel under mark som ska förbinda tunnelpåfarten med den nya rötkammaren och för den nya rötkammaren samt lastning och bortforsling av bergmassor. Planeras att pågå till och med november 2016.
  • Sprängningar nere i avloppsreningsverket på den plats där anläggningen för högflödesrening ska placeras samt lastning och bortforsling av bergmassor. Planeras att pågå till och med februari 2017.

Arbetena ger tyvärr upphov till en hel del oljud, vilket vi beklagar. Vi hoppas på fortsatt förståelse.

Följ projektet här: www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier