Vill du bli vår nya utredningsingenjör?

Käppalaförbundet söker nu en utredningsingenjör inom VA-teknik med intresse för miljöfrågor.

Du kommer, i samverkan med förbundet och medlemskommunerna, att driva arbetet med att minska tillskottsvatten i anslutningsområdet. Du kommer också att ansvara för kvalitetssäkring av flödesdata från förbundets flödesmätare samt delta i/driva utredningar och projekt inom förbundets ansvarsområde gällande yttre anläggningar. Till arbetsuppgifterna hör även att sammanställa slutlig fördelning av avgifter till kommunerna inklusive industriavgifter.

Vår framgångsrika Uppströmsavdelning ansvarar för att säkra kvaliteten på inkommande avloppsvatten genom dialog med anslutna kommuner och anslutna verksamheter inom vårt upptagningsområde, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och lyhördhet. Du rapporterar till chefen för Uppströmsavdelningen.

Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör och har flera års erfarenhet som projektledare, VA-ingenjör eller motsvarande. Vi förutsätter att du är självgående i din arbetsroll, kvalitetsorienterad och intresserad av att ständigt utveckla dig själv och verksamheten. Erfarenhet från flödesmätning och mätdataanalys är meriterande. Egenskaper som vi värdesätter är förmåga att planera, kommunicera och samarbeta. För att lyckas tror vi att du måste ha ett genuint intresse för miljöfrågor.  

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Via ett tunnelsystem på 65 km leds avloppsvatten till slutlig rening i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Vi tar tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför växtnäring och biogas till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 50 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö.

Låter det intressant är du välkommen att ringa Uppströmsavdelningens chef Kristina Svinhufvud på telefon 08-766 67 25. Vår fackliga representant är Tomas Pettersson 08-766 67 58. Vill du veta mer om Käppalaförbundet kan du gå in på www.kappala.se

Välkommen med din ansökan senast 2015-08-21 till kappala@kappala.se. Märk ansökan med ”Utredningsingenjör Uppströmsavdelningen”

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier