Snart start för byggarbeten på Käppalaverket

Snart börjar vi arbetet med att bygga en rötkammare och en anläggning för högflödesrening på Käppalaverket.

Planen var tidigare att arbetena skulle ha startat under hösten, men på grund av att upphandlingen har dragit ut på tiden har projektstarten fått skjutas framåt. Planerad start för sprängningsarbetet är nu i slutet av januari 2016. Innan dess kommer etableringsfasen att påbörjas vilket bland annat innebär förberedande markarbeten, trädfällning och montering av staket runt byggarbetsplatsen.

Arbetet beräknas pågå under 2016-2017, med en sprängningsperiod på cirka tolv månader och en byggfas på ungefär lika lång tid. Sprängningsperioden förlängs med cirka sex månader jämfört med vad som tidigare har kommunicerats. Vår entreprenör bedömer att detta är den tid som är nödvändig med tanke på arbetenas omfattning, att sprängningarna ska genomföras med så kallad ”försiktigt sprängning”, att inga sprängnings- eller borrningsarbeten får utföras efter kl. 19 samt att helgarbete inte blir aktuellt.

Käppalaförbundet är byggherre och huvudansvarig för projekten. NCC Construction är upphandlad entreprenör för sprängningsarbeten samt mark- och byggarbeten för både rötkammaren och anläggningen för högflödesrening.

Information som gäller byggarbetena uppdateras kontinuerligt här på hemsidan: www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier